Contact

2 + 3 = ?

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Eduard Metz worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan Eduard Metz. De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s berusten uitsluitend bij de fotograaf. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming foto’s van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Bij (her)gebruik nadat daarover overeenstemming is bereikt, is naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto’s bij de fotograaf ligt.