Woensdag 25 september krijgt de Zoutkeet de Vredespaal uitgereikt. Deze Vredespaal is een teken van erkenning, uitgereikt in de week van de Vrede, aan een persoon of organisatie die zich bezighoudt met vrede, verdraagzaamheid of verbinding van mensen. Vorig jaar heeft Wijkcentrum Lopes Dias deze Vredespaal uitgereikt gekregen en zij hebben ons voor dit jaar genomineerd. Een hele eer! speech werd gehouden door Anne s de jong van D66 en ook de KinderBurgermeester was aan wezig.